Úvod Slovník

Slovník

Abstinence – nepřijímání, zdrženlivost, vzdání se věci, činnosti či chemické látky, která danému jedinci přináší požitek. Např. alkoholová a drogová abstinence.

Anamnéza – zjištění okolností, příčin a projevů nemoci.

Behaviorální – psychoterapie, která získala podnět ke svému rozvoji v experimentální psychologii zabývající se studiem procesů učení. Poruchy chování jsou zde chápány především jako naučené reakce.

Deprese – dlouhodobý stav, který se projevuje pokleslou náladou jedince a spoustou psychosomatických příznaků. Může k němu dojít na základě nezvládnutého stresu nebo dlouhodobou frustrací.

Emoce – city, jsou psychologické procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnami, mimikou apod. Jedinec na základě svých emocí hodnotí prožitky a zaujímá postoj k sobě i okolí. Silné emoce mohou způsobit vážný zdravotní stav, nebo i smrt.

Fobie – je úzkostná porucha provázená chorobným a bezdůvodným strachem z věcí či situací. Nemocný si je vědom iracionality, ale nedokáže ji potlačit vůlí. Fobie se váže na určité objekty, podle nichž získává své pojmenování.

Kognitivní – psychoterapie, která věnuje pozornost poznávacím procesům a to především myšlení. Spojením slov (tedy lépe dvou oborů) kognitivní a behaviorální vzniká terapeutický přístup, kde se obě filosofická východiska kombinují dle aktuální potřeby

Stres – náhlá zátěžová a mimořádná situace, její působení na jedince i způsob jeho reakce.

Terapie – léčba, je to umělý způsob vedoucí k uzdravení jedince, který je veden pod dohledem odborníka (příp. léčitele), zahrnuje víc možností a metod působení.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Panická-porucha.cz
Kontakty